13 Noiembrie, 2019

Taxa la Fondul de mediu pentru uleiuri uzate

Prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032 /2011, publicat în M.Of. nr.196 din 22 martie a.c. a fost modificat Ordinul  nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, dată în temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În cele ce urmează ne oprim asupra modului de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) din O.U.G. nr. 196/2005, respectiv obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 2 lei/l aplicată uleiurilor ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate prevăzute în anexa nr. 4 la O.U.G. nr. 196/2005. Taxa se plăteşte ...

continuare →