24 Ianuarie, 2020

PROIECT: Pensia suplimentară – noi reguli europene aplicabile cetățenilor români

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect care modifică legile actuale conform noilor directive europene privind dreptul la pensie suplimentară. Directiva 2014/50/UE se aplică numai în cazul regimurilor de pensie suplimentară, ocupațională, în cadrul cărora dreptul la pensie există în virtutea unui raport de muncă și este legat de atingerea vârstei de pensionare sau de îndeplinirea altor cerințe, în conformitate cu prevederile regimului respectiv sau ale legislației naționale. Astfel, se arată în nota de fundamentare a proiectului, se stabilesc noile cerințe minime privind condițiile de dobândire a drepturilor în cadrul schemelor de pensie suplimentară, păstrarea drepturilor latente la pensie suplimentară și informarea participanților.“Art. 9 – (1) Salariații care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi, pot opta pentru păstrarea drepturilor la pensie dobândite în cadrul schemei de pensii suplimentare iar schema de pensie suplimentară este obligată să le mențină. (2) Valoarea drepturilor la pensie dobândită este calculată la momentul ...

continuare →

Plata pentru munca suplimentară – un caz practic

Materialul de față răspunde, pe un caz practic, la întrebarea dacă este considerată timp de muncă suplimentară întreaga perioadă de timp în care salariatul se află consemnat la locul de muncă, la dispoziția angajatorului, în afara duratei normale... ...

continuare →