22 Februarie, 2020

Cum încadrăm sumele primite în cazul contractelor de colaborare?

Legiuitorul a stabilit la art. 46 din Codul fiscal, faptul că veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: invenţii, mai puţin realizările tehnice, know-how, mărci înregistrate, franciza şi altele asemenea, recunoscute şi protejate prin înscrisuri ale instituţiilor specializate, precum şi a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor. Veniturile de această natură se supun regulilor de determinare pentru veniturile din activităţi independente şi în situaţia în care drepturile respective fac obiectul unor contracte de cesiune, închiriere, colaborare, cercetare, licenţă, franciză şi altele asemenea, precum şi cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acordă, cum ar fi: remuneraţie directă, remuneraţie secundară, onorariu, redevenţă şi altele asemenea. Veniturile rezultate din cesiunile de drepturi de proprietate intelectuală prevăzute în mod expres în contractul încheiat între părţi reprezintă venituri din drepturi de proprietate intelectuală. De asemenea, sunt incluse în ...

continuare →

Care sunt sumele pentru care nu se plătesc contribuţiile sociale individuale obligatorii?

Sunt un angajat al unui SRL din România şi aş vrea să ştiu care sunt sumele pentru care nu se plătesc contribuţiile sociale individuale obligatorii la momentul actual? Mulţumesc. Tudorel Z., Bucureşti. Având în vedere prevederile art. 296^3 lit. a) şi b) şi art. 296^15 din Codul fiscal, vă comunicăm următoarele: 1. În cazul persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii este câştigul brut realizat din activităţi dependente, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte. 2. Legiuitorul a stabilit faptul că nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii următoarele sume: - sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie ...

continuare →