20 Iunie, 2019

Care sunt sumele pentru care nu se plătesc contribuţiile sociale individuale obligatorii?

Sunt un angajat al unui SRL din România şi aş vrea să ştiu care sunt sumele pentru care nu se plătesc contribuţiile sociale individuale obligatorii la momentul actual? Mulţumesc. Tudorel Z., Bucureşti. Având în vedere prevederile art. 296^3 lit. a) şi b) şi art. 296^15 din Codul fiscal, vă comunicăm următoarele: 1. În cazul persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii este câştigul brut realizat din activităţi dependente, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte. 2. Legiuitorul a stabilit faptul că nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii următoarele sume: - sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie ...

continuare →