22 Februarie, 2020

UPDATE: Încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 08/08/2012, a fost publicat Ordinul MFP nr. 1076/2012 privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Potrivit acestui act normativ, legiuitorul a statuat următoarele reguli: 1. În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală, pentru încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, se deschide la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află domiciliul învinuitului/inculpatului contul 50.86.09 “Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005″, codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia. Contul se deschide la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 2. Sumele încasate în contul 50.86.09 “Disponibil din sume ...

continuare →