21 Octombrie, 2019

Administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat

În mod frecvent, numeroşi contribuabili -persoane juridice şi (în special) fizice- se întâlnesc cu noţiunea de „administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat”, dar fără a cunoaşte sensul şi conţinutul acesteia.Cunoaşterea sensului şi conţinutului acestei noţiuni este importantă, pentru fiecare contribuabil, pentru a şti (1) cum să procedeze fiecare, şi (2) cum procedează organul fiscal, în legătură cu: a) înregistrarea fiscală, b) declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, şi c) soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale.***Administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat [1] reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale în legătură cu:a) înregistrarea fiscală;b) declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;c) soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale;d) administrarea creanţelor datorate bugetului general consolidat rezultate din redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi ...

continuare →

Contabilizarea sumelor datorate acţionarilor/asociaţilor

Contabilizarea sumelor datorate acţionarilor/asociaţilor este reglementată prin dispoziţiile OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare. ATENŢIE! Conform pct. 317 din OMFP nr. 3055/2009, sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute în vedere: existenţa unui manual de politici contabile; existenţa unei proceduri de aplicare a acestui manual; existenţa de controale prin care să se asigure respectarea manualului; cunoaşterea evoluţiei legislaţiei contabile şi fiscale; efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile; identificarea şi tratarea corespunzătoare a anomaliilor; adaptarea programelor informatice la nevoile entităţii; conformitatea cu regulile contabile; asigurarea exactităţii şi exhaustivităţii înregistrărilor contabile; respectarea caracteristicilor calitative ale informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare, astfel încât să satisfacă nevoile utilizatorilor. Operaţiunile contabile aplicabile sumelor datorate acţionarilor/asociaţilor sunt: 1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi, în baza documentelor justificative: % = 455. Sume datorate actionarilor/asociatilor 512. Conturi curente la banci 531. Casa 2. ...

continuare →