23 Ianuarie, 2019

Contravenţii la reglementările privind spălarea banilor

Un singur argument ca să înţelegeţi ca această reglementare nu trebuie tratată cu uşurinţă: chiar şi asociaţiile şi fundaţiile pot fi făcute răspunzătoare de nerespectarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată în Monitorul oficial nr. 702/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Recent, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor a aprobat modelul şi conţinutul formularului tipizat “Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia. Ordinul de aprobare nr. 270/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 740 din 2 noiembrie 2012 a fost emis în aplicarea prevederile Legii nr. 656/2002 şi, de la data publicării, abrogă Ordinul nr. 13/2008, anterior. Din acest ordin reţinem că procesul-verbal se întocmeşte în 3 exemplare, din care un exemplar se înmânează celui în cauză sau se transmite prin ...

continuare →