19 Iulie, 2019

Ordinul nr. 3637/2014 privind structura anului şcolar 2014-2015

Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3637/2014 privind structura anului şcolar 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 484 din 30.06.2014 (M.Of. 484/2014). În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Art. 1. - (1) Anul şcolar 2014-2015 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele: a) pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 29 mai 2015; b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata ...

continuare →

De mâine elevii reiau cursurile. Structura anului şcolar, în continuare

Peste trei milioane de elevi vor reveni , luni, la şcoală după vacanţa de iarnă, dar semestrul întâi va mai continua până în 31 ianuarie.Semestrul întâi al anului şcolar 2013-2014 a început în 16 septembrie şi se va încheia în 31 ianuarie. În perioada sărbătorilor de iarnă, eleviii au avut o vacanţă de iarnă între 21 decembrie 2013 şi 5 ianuarie 2014, potrivit Ordinului MEN nr. 3818/2013.Astfel că, elevii vor reveni la şcoală în 6 ianuarie, pentru cursurile semestrul întâi, care se va încheia în 31 ianuarie. După această dată, elevii se vor bucura de o vacanţă intersemestrială de o săptămână în perioada 1-9 februarie 2014.Structura semestrului IISemestrul al II-lea al anlui şcolar 2013-2014 estre structurat astfel:Cursuri: 10 februarie 2014 – 11 aprilie 2014Vacanţa de primăvară: 12 aprilie 2014 – 22 aprilie 2014Cursuri: 23 aprilie 2014 – 20 iunie 2014Vacanţa de vară: 21 iunie 2014 – 14 septembrie 2014Teze, examene ...

continuare →