22 Iulie, 2019

UE îşi definește o nouă strategie pentru învăţământul superior. România va fi din nou defazată?

Marți, 20 septembrie, Comisa europeană prezintă strategia pentru modernizarea învățământului superior, având ca obiective creșterea numărului de absolvenți ai acestui nivel de educație, creșterea calității instruirii și maximizarea contribuției învățământului superior la ieșirea din din criza economică. Comisia europeană pornește de la premise că modernizarea învățământului superior este o prioritate pentru multe state member, dar contribuția acestor instituțiii de învățămînt la prosperitatea Uniunii Europene este încă insufficient ă. Dina ceste considerente, educa/ia rămâne în centrul strategiei Europa-2020, pentru o creștere sustenabilă și cuprinyătoare. Prin această strategie, Uniunea Europeană și-a propus ca obiectiv creșterea cu 40% a ponderii persoanelor aflate în marja de vârstă de 30-34 de ani cu studii superioare sau calificări echivalente. Realizarea acestui obiectiv va însemna un plus de 2,6 milioane de absolvenți de învățământ superior. Potrivit datelor furnizate de centrul European pentru Dezvoltarea Formării Vocaționale (Cedefop), la nivelul anului 2020 circa 35% din totalul locurilor de muncă ...

continuare →