20 Ianuarie, 2020

Ce condiţii noi trebuie să îndeplinească străinii care vor să cumpere terenuri agricole?

Parlamentarii vor ca România să impună condiţii mai stricte cetăţenilor străini care achiziţionează terenuri agricole, cum ar fi aceea ca străinul să nu aibă datorii în nicio ţară, să nu deţină off-shore-uri, sau să angajeze muncitori români în proporţie de peste 90%.Iniţiatorii spun că ţara noastră nu interzice dreptul vreunui cetăţean, indiferent de naţionalitate, de a cumpăra terenuri agricole în România, dar lipsa unor mecanisme de control în acest domeniu a făcut ca fermierul român să nu mai fie protejat, astfel că “interesele şi agricultura autohtone sunt pierdute din vedere”. Pe de altă parte, spun parlamentarii, noile criterii ar garanta şi protejarea mediului, dar şi respectarea obligaţiilor fiscale pentru statul român.Proiectul legislativ care conţine toate condiţiile noi vrea să modifice atât Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole din extravilan, cât şi Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate ...

continuare →

Regimul veniturilor primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin

Prin amendamentele aduse de Hotărârea Guvernului nr. 84/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 136/14.03.2013, au fost aduse completări la Normele de aplicare a dispoziţiilor din Codul fiscal privind acest subiect. În definirea veniturilor din salarii, Art. 55 din Codul fiscal dispune că sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi altor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor. În cadrul enumerării care urmează, la litera m) a Art. 55 alin. (2) sunt încadrate sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul ...

continuare →