18 Iulie, 2019

Stingerea creanţelor fiscale

Recent, prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 138/2012, a fost aprobată o nouă metodologie privind distribuirea sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia. LegeStart v-a oferit deja două comentarii privind noutăţile aduse de această reglementare. În continuare, prezentăm, pe această temă, fundamentarea prevederilor din Ordinul ANAF menţionat, prin dispoziţiile Codului de procedură fiscală. ● Distribuirea sumelor din contul unic. În capitolul privind stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire, articolul 114 din Codul de procedură fiscală precizează că distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu obligaţiile datorate. Ca urmare a modificărilor aduse acestui articol prin O.G. nr. 29/2011, cu aplicare de la 1 octombrie 2011, s-a prevăzut că, în cazul în care suma plătită nu acoperă obligaţiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea în cadrul ...

continuare →