16 Iulie, 2019

Parlamentul dezbate astăzi Bugetul de stat pe 2014

Oficialii din Camera Deputaţilor şi Senat au început în această dimineaţă dezbaterile asupra Bugetului de stat pe anul 2014, şedinţa pleunului reunit fiind programată să dureze până la miezul nopţii, conform datelor furnizate de Agenţia Mediafax.Ce declară premierul la începutul şedinţei?Premierul României, Victor Ponta, s-a adresat la începutu şedinţei către cei prezenţi, îndemnându-i să nu piardă din vedere beneficiile adoptării proiectului de lege propus:“Rog toţi parlamentarii României care consideră că este nevoie de creşterea pensiilor, mărirea salariului minim, subvenţii, autostrăzi în Transilvania sau alte regiuni, de stabilitate fiscal-bugetară şi politică… Bugetul este aşteptat de fiecare dintre cetăţenii României, cred că aici, în Parlament, este locul în care trebuie să se poarte toate discuţiile, chiar şi polemice, pe această temă, însă vreau să vă rog ca la finalul acestor dezbateri să vă gândiţi că în afara acestei clădiri sunt 20 milioane români care aşteaptă creşterea pensiilor, sprijinul pentru viaţa lor de ...

continuare →

Cele mai mari salarii din companiile de stat. Ce declară Guvernul, ce corectează Finanţele?

Ministerul Finanţelor Publice a întocmit o listă a salariilor obţinute de managerii din companiile de stat, cele mai mari indemnizaţii lunare medii brute în primul trimestru fiind acordate în cadrul Tarom (16.622 euro), CFR SA (14.570 euro), Poşta Română (12. 834 euro) şi ROMAT SA (12.079 euro).* Cifrele care trebuie reţinuteDupă ce miercurea trecută Guvernul a hotărât ca salariile directorilor din companiile de stat să fie plafonate, Ministerul Finanţelor a emis un comunicat de presă cu informaţii suplimentare referitoare la salariile acestor persoane, printre care şi o listă actualizată ce cuprinde 38  de companii şi valoarea indemnizaţiei medie lunare a directorilor generali/preşedinţilor acestora. Primele 10 poziţii, ca valoare a salariilor managerilor, sunt următoarele:1. Tarom (16.622 euro)2. CFR SA (14.570 euro)3. Poşta Română (12. 834 euro)4. ROMAT SA (12.079 euro)5. Complexul Energetic Oltenia (6.592 euro)6. CFR Marfă (6.341 euro)7. Transgaz (6.190 euro)8. Electrica Distribuţie Muntenia Nord (5.284 euro)9. Antibiotice SA / Complexul ...

continuare →

Care sunt adevăratele salarii ale directorilor din companiile de stat?

După ce în urmă cu două zile Guvernul a hotărât ca salariile directorilor din companiile de stat să fie plafonate, Ministerul Finanţelor a emis un comunicat de presă ce include informaţii suplimentare referitoare la salariile acestor persoane, printre care şi o listă actualizată ce cuprinde 38  de companii şi valoarea indemnizaţiei medie lunare a directorilor generali/preşedinţilor acestora.Iată cum arată Situaţia indemnizaţiilor managerilor operatorilor economici de stat, sume brute, 2012-2013 !* Ce spune Ministerul Finanţelor Publice?Pentru implementarea OUG nr. 109/2011 toate companiile de stat trebuie să introducă managementul privat. Acest proces a început în 2012, a continuat în prima parte a anului 2013 şi se derulează în continuare.Până la implementarea actului normativ, salariile managerilor erau limitate la nivelul salariului unui secretar de stat. După implementarea OUG 109/2011, salariile managerilor sunt stabilite pe baza recomandărilor companiilor private de recrutare, şi aprobate de Adunările Generale ale Acţionarilor (AGA) sau, după caz, Consiliile de Administraţie (CA) ...

continuare →

Prejudicii suferite de stat prin modul în care este stabilit şi se aplică termenul de prescripţie

Prin articolul intitulat „Prejudicierea contribuabililor prin modul în care este stabilit şi se aplică termenul de prescripţie” am prezentat modul în care a avut şi are loc (din anul 2004 şi până în prezent) prejudicierea contribuabililor pe seama (1) neajunsurilor pe care le conţin prevederile legale în materie de prescripţie, şi (2) a felului în care acestea sunt aplicate de organele fiscale şi de justiţie.Prin acest articol ne propunem să prezentăm şi modul în care poate avea loc prejudicierea statului pe seama (1) neajunsurilor pe care le conţin prevederile legale în materie de prescripţie, şi (2) a felului în care reglementările în materie de prescripţie sunt interpretate şi aplicate de organele fiscale şi de justiţie.Pentru a se înţelege corect şi pe deplin problema în discuţie sunt de amintit numeroasele şi gravele neajunsuri în aplicarea prescripţiei, cauzate atât de neajunsurile legislative, cât şi de organele fiscale şi de justiţie printr-un mod ...

continuare →

Regimul veniturilor primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin

Prin amendamentele aduse de Hotărârea Guvernului nr. 84/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 136/14.03.2013, au fost aduse completări la Normele de aplicare a dispoziţiilor din Codul fiscal privind acest subiect. În definirea veniturilor din salarii, Art. 55 din Codul fiscal dispune că sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi altor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor. În cadrul enumerării care urmează, la litera m) a Art. 55 alin. (2) sunt încadrate sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul ...

continuare →

Obligaţiile către stat, stabilite din oficiu

Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă face obiectul ordinului preşedintelului ANAF nr. 3392/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 816 din 18 noiembrie a.c. Tot de dată recentă, prin Ordinul OPANAF nr. 3389, publicat în M.Of.nr. 804 din 14 noiembrie au fost aduse precizări metodologice privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. Baza legală o constituie prevederile art. 83 din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia, nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale. În cazul contribuabililor care au obligaţia declarării bunurilor ...

continuare →