23 Iulie, 2019

Legislaţie: Hotărârea nr. 1044/2012 privind modificarea şi completarea Standardului de formare a mediatorului

Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 1044/2012 privind modificarea şi completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 210 din 13 aprilie 2013 (M.Of. 210/213).În temeiul art. 17 alin. (2) și al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.Articol unic. —Standardul de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:„Art. 31. —(1) Formatorul în mediere, atât în domeniul formării inițiale, cât și în domeniul formării continue, își poate desfășura activitatea în cadrul unui singur furnizor de formare acreditat de ...

continuare →