18 Iulie, 2019

Accesul la stagiu pentru auditori în baza titlului de doctor în domeniul contabilităţii

Prin Hotărârea nr. 53/2012 a Camerei Auditorilor din România, a fost aprobată procedura privind echivalarea testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului de doctor în domeniul contabilităţii. Procedura a fost publicată în Monitorul oficial nr. 829 din 10 decembrie 2012. Prin Procedura aprobată, Camera acordă echivalarea testului de acces la stagiu cu un program de doctorat în domeniul contabilităţii. În acest scop, instituţia de învăţământ superior care solicită echivalarea unui program de doctorat pe care îl organizează cu testul de acces la stagiu, organizat de Cameră, va depune la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari un dosar cu documentele precizate în Procedură, ulterior Camera urmând să încheie un protocol-cadru cu facultăţile care organizează respectivele programe de doctorat, pentru echivalarea testului de acces la stagiu, începând cu anul în care instituţia de învăţământ a fost acreditată pentru organizarea respectivului program de doctorat. ...

continuare →