25 Ianuarie, 2020

Stagii de practică pentru studenţi, finanţate prin POSDRU

Ministerul Fondurilor Europene, prin POSDRU 2007 – 2013, a lansat apelul de proiecte „Stagii de practică pentru studenţi” pentru finanţarea de proiecte care vizează efectuarea de stagii de practică (internship) în anul 2015 de către studenţi sau masteranzi din sistemul naţional de învăţământ ...

continuare →

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene oferă, în fiecare an, aproximativ 95 de stagii de practică cu o durată medie de 5 luni. Aceste stagii pot fi: plătite, neplătite sau rezervate funcţionarilor naţionali.Stagii plătite Stagiarii selectaţi vor fi repartizaţi către unul sau mai multe departamente ale Secretariatului General al Consiliului, pentru o durată de cinci luni. Criterii de selecţie:să fie cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;să fi terminat, la data depunerii candidaturii, cel puţin primul ciclu de studii superioare universitare, recunoscute printr-o diplomă;să cunoască bine una dintre limbile oficiale ale UE şi satisfăcător o alta. În practică, este necesară cunoaşterea cel puţin a limbilor engleză şi franceză;să nu fi efectuat deja un stagiu într-o alta instituţie europeană.Funcţionarii naţionali nu sunt eligibili pentru acest program. Departajarea candidaţilor se va face pe baza rezultatelor obţinute pe parcursul studiilor. Vor fi preferaţi candidaţii care:au terminat sau au început un curs de ...

continuare →

Guvernul intervine asupra stagiilor pentru absolvenţii de învăţământ superior

În ședința de Guvern din data de 08 mai 2013 a fost aprobat proiectul de lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.Acesta reprezintă un act normativ așteptat încă din anul 2011, când prin modificările aduse Codului Muncii se menționa la art. 31 alin(5) și (6): „pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul. Modalitatea de efectuare a stagiului se reglementează prin lege specială.”Sursa foto: Lege5.roProiectul de lege vizează adaptarea legislaţiei românești la cerințele UE în materie de stagii pentru absolvenți, pentru facilitarea tranziției stagiarului între etapa educației și cea a unui loc de muncă, prin asigurarea experienței practice, ...

continuare →