22 Septembrie, 2019

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene oferă, în fiecare an, aproximativ 95 de stagii de practică cu o durată medie de 5 luni. Aceste stagii pot fi: plătite, neplătite sau rezervate funcţionarilor naţionali.Stagii plătite Stagiarii selectaţi vor fi repartizaţi către unul sau mai multe departamente ale Secretariatului General al Consiliului, pentru o durată de cinci luni. Criterii de selecţie:să fie cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;să fi terminat, la data depunerii candidaturii, cel puţin primul ciclu de studii superioare universitare, recunoscute printr-o diplomă;să cunoască bine una dintre limbile oficiale ale UE şi satisfăcător o alta. În practică, este necesară cunoaşterea cel puţin a limbilor engleză şi franceză;să nu fi efectuat deja un stagiu într-o alta instituţie europeană.Funcţionarii naţionali nu sunt eligibili pentru acest program. Departajarea candidaţilor se va face pe baza rezultatelor obţinute pe parcursul studiilor. Vor fi preferaţi candidaţii care:au terminat sau au început un curs de ...

continuare →

CAFR organizează cursul de pregătire profesională pentru stagiarii din anul I

Camera Auditorilor Financiari din România a anunţat că va organiza un curs de pregătire profesională aferent anului 2012, pentru stagiarii din anul I de stagiu. Perioada desfăşurării cursului este 20-23 septembrie 2012 sau 27-30 septembrie, în funcţie de opţiunea candidaţilor din Formularul de înscriere la curs. Costul cursului este inclus în cotizaţia fixă anuală, care este în valoare de 550 lei şi se achită în 2 tranşe: 300 lei până la 31 mai 2012 şi 250 lei până la sfârşitul lunii septembrie. Potrivit CAFR, cursul se va desfăşura în Bucureşti, în cadrul Universităţii Artifex, Str. Economu Cezărescu, nr.47, Sect.6, Lângă podul Grozăveşti. Sursa: Camera Auditorilor Financiari din România ...

continuare →