18 Octombrie, 2019

INFOGRAFIC: Avocaţii şi noile legitimaţii pe 2014

Continuăm seria infograficelor Legestart.ro cu un alt material, de data aceasta dedicat  noilor formate ale legitimaţiilor avocaţilor pe 2014. La baza acestui infografic se află prevederile introduse de Hotărârea UNBR nr. 852/2013 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, în vigoare de la 16 ianuarie 2014. ...

continuare →

Stagii de practică la Institutul European

Institutul European din România (IER) oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la universităţile din ţară şi din străinătate posibilitatea de a efectua stagii de practică neretribuite în cadrul serviciilor instituţiei. Durata stagiului de practică în cadrul Serviciului Comunicare şi Marketing va fi de două luni (6 ore/zi), dar va putea fi prelungită cu acordul părţilor. Pe perioada sesiunii de examene, programul este flexibil. Fiecare stagiar va beneficia de un mentor pe toată durata stagiului. La sfârşitul stagiului, stagiarul va primi o Adeverinţă de stagiu de practică în care se vor descrie pe scurt activităţile efectuate şi noile competenţe dobândite.Profilul stagiaruluiStudii:- student, masterand sau doctorand al unei facultăţi cu profil de comunicare, economic, ştiinţe politice şi sociale, relații internaționale etc.; – cunoştinţe de bază despre Uniunea Europeană, politici europene, mecanisme şi instituţii europene; – foarte bună cunoaştere a limbii engleze.Mai sunt şi alte cerinţe: solicitanţii trebuie să cunoască temeinic limba română, să aibă ...

continuare →

Absolvenţii de învăţământ superior ar putea fi obligaţi să efectueze stagii de adaptare profesională

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a supus dezbaterii publice un proiect de lege privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenţii de învăţământ superior, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Proiectul de act normativ prevede ca, pentru asigurarea unei tranziţii eficiente între ciclul educaţional şi activitatea pe piaţa muncii, absolvenţii de învăţământ superior să efectueze stagii de adaptare profesională, în baza unui contract, pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni, la finalul căreia sunt supuşi unei evaluări. Perioada de stagiu se poate organiza la debutul în profesie, o singură dată după fiecare formă de învăţământ de nivel superior absolvită în condiţiile legii şi se desfăşoară pe baza unui program aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul. Perioada de stagiu, a cărei durată este cuprinsă între 6 şi 12 luni, poate fi întreruptă în situaţia suspendării contractului de adaptare profesională ...

continuare →