22 Februarie, 2020

Programul de sprijinire a politicii în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (PSP TIC)

Programul de grant pentru sprijinirea politicii în domeniul tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiilor (PSP TIC) are ca scop stimularea inovaţiei şi competitivităţii, prin adoptarea pe scară mai largă şi o mai bună utilizare a TIC de către cetăţeni, guverne şi companii. Data-limită de depunere a proiectelor este 14 mai.Finanţat anterior prin programul eContentplus, acest program are acum ca finanţator Direcţia generală pentru cercetare (DG Research) din cadrul Comisiei europene şi se derulează sub formă de grant – finanţare nerambursabilă.În grupul ţintă se încadrează: instituţii de învăţământ şi de pregătire profesională (19); instituţii de administraţie centrală (8); instituţii locale şi judeţene de autoguvernare şi asociaţiile lor (19); asociaţii şi alte organizaţii civile (64); instituţii de sănătate (3).Programul se derulează pe 5 teme:Tema 1. Utilizarea TIC pentru oraşe “inteligente”;Tema 2. Conţinut digital - date deschise şi creativitate ( Obiectivul 2.1 – “Europeana”şi creativitatea; Obiectivul 2.2 – Date deschise şi acces deschis la conţinut; Obiectivul 2.3 – ...

continuare →

Apel pentru cereri de finanţare pentru sprijinirea ONG-urilor

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) lansează primul Apel pentru Cereri de finanţare din cadrul Fondului pentru Relaţii Bilaterale. Ca parte integrantă a Fondului ONG, acesta are drept scop creşterea cooperării între ONG-urile din România şi din statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), îmbunătăţirea cunoaşterii şi înţelegerii reciproce şi împărtăşirea rezultatelor activităţilor lor.Obiectivul acestui Apel este să sprijine organizaţiile neguvernamentale din România în căutarea unor parteneri din statele donatoare, dezvoltarea unor parteneriate sustenabile şi pregătirea de aplicaţii pentru proiecte bilaterale, în cadrul Fondului ONG.În ce priveşte beneficiarii eligibili, finanţările se adresează parteneriatelor formate din asociaţii, fundaţii sau federaţii din România şi ONG-uri sau entităţi publice din statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Valoarea finanţării este de maximum 4.000 euro, cu o limită de cel mult 2.000 euro/participant/călătorie.Termenul de depunere a cererilor de finanţare este 31 mai 2013. Finanţarea se face de către Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), prin Fundaţia pentru ...

continuare →