10 Decembrie, 2019

Proiect de lege privind contractarea şi decontarea serviciilor medicale de către casele de asigurări de sănătate

Ministerul Sănătăţii a supus dezbaterilor publice astăzi, 3 octombrie 2012,  un proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012. Proiectul de act normativ propune, în temeiul art. 108 din Constituţia României, modificări şi completări la Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2010. Conform notei de fundamentare publicate pe site-ul instituţiei, schimbările preconizate ca urmare a adoptării acestei propuneri legislative vizează stabilirea modalităţii de contractare şi decontare a serviciilor medicale acordate în cadrul centrelor de sănătate multifuncţionale. Astfel, se urmăreşte asigurarea cadrului legislativ pentru punerea în aplicare a reglementărilor O.U.G. nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul ...

continuare →

S-a prelungit termenul până la care spitalele se pot încadra în criteriile de clasificare

Potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Sănătăţii, termenul până la care spitalele se pot încadra în criteriile de clasificare, conform planurilor de conformare aprobate, s-a prelungit cu un an, până la data de 31 decembrie 2012. Ministerul Sănătăţii a aprobat şi va publica în Monitorul Oficial Ordinul pentru completarea şi modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă. Astfel, cele 117 unităţi sanitare clasificate în categorii cu plan de conformare, vor avea timpul necesar pentru a-şi rezolva problemele existente cu asigurarea liniilor de gardă, dotarea cu aparatură medicală performantă sau reorganizarea activităţii cu asigurarea de servicii medicale şi în alte domenii de specialitate. De asemenea, actul normativ mai prevede  modificarea criteriilor de clasificare în categoriile I şi II a spitalelor clinice aflate în centrele universitare. În acest sens,  spitalele din aceste categorii vor avea obligaţia ...

continuare →