21 Martie, 2019

Învăţământul profesional special ar putea dura 4 ani

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat un proiect de act normativ în cadru căruia se prevede că învățământul profesional special va avea o durată de studiu de patru ani, mai mare decât cea a învățământului profesional de masă, de trei ani.Durata de patru ani este determinată de faptul că, în cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale, dezvoltarea de competențe generale și profesionale solicită mai mult timp pentru învățare și pentru exerciții practice.Astfel, în clasa a IX-a se asigură pregătirea profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, urmând ca în clasele a X-a, a XI-a și a XII-a să se asigure pregătirea profesională specifică unei anumite calificări profesionale.Proiectul prevede că pentru clasele/grupele cu elevi cu deficiențe motorii 50% din alocările orare pentru terapii specifice se acordă kinetoterapiei și educației psihomotorii.“Elevii care nu pot desfășura orele de educație fizică pot opta pentru alte activități fizice: cultură fizică medicală, educație psihomotorie și alte ...

continuare →

Noutăţi în materia probelor prevăzute în noul Cod de procedură penală

Aşa cum am arătat într-un articol anterior, Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, care a intrat în vigoare de la 1 februarie 2014, a adus o serie de modificări şi noutăţi faţă de legislaţia anterioară, printre aceste noutăţi numărându-se şi cele referitoare la probele din materie penală în încercarea creării unui nou model de proces penal adaptat standardelor europene.Pe lângă metoda specială de supraveghere sau cercetare a participării autorizate la anumite activităţi prezentată anterior, legiuitorul a mai prevăzut şi alte metode speciale de supraveghere sau cercetare, şi anume:posibilitatea obţinerii datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane;posibilitatea obţinerii de date generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicare electronice.Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiarePotrivit art. 138 alin. 1 lit. e din Codul de procedură penală, constituie metodă specială de supraveghere sau cercetare obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane.Prin obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane se ...

continuare →