23 Ianuarie, 2019

Studiu de caz: Justificarea provenienţei bunurilor

Materialul de mai jos reprezintă un studiu de caz, ajuns pe rolul instanţei de judecată, prilej cu care inculpatul a apreciat că dispoziţiile din legea aplicabilă ar încălca drepturile constituţionale.La solicitarea unui client, un notar public a acceptat, în cursul anului 2011, să dezmembreze terenul deţinut de client – şi obţinut de acesta prin săvârşirea de infracţiuni –, în patru loturi cu suprafeţe inegale şi să transfere loturile rezultate din dezmembrare către alte persoane, prin acte autentice de vânzare-cumpărare, introducându-le astfel în circuitul civil cu aparenţă de legalitate, în scopul ascunderii originii ilicite a terenului respectiv.Notarul a fost inclupat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, potrivit căruia constituie infracţiunea de spălare de bani “schimbarea sau transferul de bunuri cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor ...

continuare →

Contravenţii la reglementările privind spălarea banilor

Un singur argument ca să înţelegeţi ca această reglementare nu trebuie tratată cu uşurinţă: chiar şi asociaţiile şi fundaţiile pot fi făcute răspunzătoare de nerespectarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată în Monitorul oficial nr. 702/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Recent, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor a aprobat modelul şi conţinutul formularului tipizat “Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia. Ordinul de aprobare nr. 270/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 740 din 2 noiembrie 2012 a fost emis în aplicarea prevederile Legii nr. 656/2002 şi, de la data publicării, abrogă Ordinul nr. 13/2008, anterior. Din acest ordin reţinem că procesul-verbal se întocmeşte în 3 exemplare, din care un exemplar se înmânează celui în cauză sau se transmite prin ...

continuare →