22 Septembrie, 2019

ATENŢIE! De duminică, soţul/soţia unei PFA se vor putea asigura în sistemele publice de pensii, şomaj şi sănătate

La sfârşitul acestei săptămâni intră în vigoare prevederile prin care se stabileşte că soţul sau soţia unei persoane fizice autorizate (PFA) se poate asigura în sistemul public de pensii (pe bază de contract de asigurare socială), în sistemul asigurărilor pentru şomaj (prin încheierea unui contract de asigurare de şomaj) şi în sistemul asigurărilor de sănătate.» Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.Potrivit Legii nr. 4/2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 15/2014, începând din data de 9 februarie 2014, în activitatea desfăşurată de persoanele fizice autorizate şi de titularii întreprinderilor individuale vor fi acceptaţi/acceptate soţii/soţiile acestora.Această persoană este definită drept cea care, fără a fi înregistrată în registrul comerţului şi autorizată să funcţioneze ea însăşi ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare.Persoanele fizice autorizate şi titularii întreprinderilor ...

continuare →