19 August, 2019

Care este situaţia şomajului la sfârşitul anului trecut?

În cadrul primului număr al buletinului informativ realizat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru anul 2013, este prezentată şi situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 decembrie 2012. Astfel, conform documentului, la sfârşitul lunii decembrie 2012, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 5,59%. Numărul total de şomeri la finele lunii decembrie, de 493.775 persoane, a crescut cu 17.454 persoane faţă de cel de la finele lunii anterioare. Din totalul şomerilor înregistraţi, 194.473 au fost şomeri indemnizaţi şi 299.302 neindemnizaţi. Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele: - Vaslui (10,48%), - Teleorman (10,04%), - Mehedinţi (9,80%), - Dolj (9,69%), - Galaţi (9,14%), - Alba (8,71%), - Olt (8,01%) - Buzau (7,98%). Nivelul minim al ratei şomajului în luna decembrie, de 1,83%, se înregistrează în judeţul Ilfov. Amplitudinea dintre nivelul de maxim şi cel de minim al şomajului este mai mare ...

continuare →

Baza de calcul pentru contribuţii sociale datorate de diferite persoane

Baza de calcul pentru contribuţiile sociale datorate de şomeri Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizaţia de şomaj, cu excepţia situaţiilor în care potrivit dispoziţiilor legale se prevede altfel. Baza lunară de calcul pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o constituie totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de şomaj. Pentru aceste indemnizaţii se aplică în mod corespunzător plafoanele  prevăzute la art. 296^3 . Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul şomerilor, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi se datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii şi se stabileşte în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectivă reprezentând indemnizaţia de şomaj. Pe perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de ...

continuare →

Pe şomeri îi aşteaptă zile mai bune?

Cel puţin, aşa se aşteaptă, prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Proiectul a fost propus de MMFPS şi este în fază de dezbatere publică. Modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă vizează, în viziunea iniţiatorului, dezvoltarea de noi măsuri de stimulare a ocupării şi adaptarea modului de implementare a acestora la cerinţele actuale ale pieţei muncii. Astfel cum se arată în Nota de fundamentare, proiectul de act normativ stipulează introducerea următoarelor elemente: acordarea de servicii gratuite de evaluare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale; susţinerea financiară a şomerilor neindemnizaţi pe perioada participării la programele de FPC; flexibilizarea condiţiilor pentru subvenţionarea programelor de FPC organizate de angajatori; accesul şomerilor neindemnizaţi la prime de mobilitate; reducerea condiţionalităţilor pentru firmele care angajează şomeri şi ...

continuare →