21 August, 2019

Condiţii modificate privind drepturile la şomaj

Șomerii care realizează venituri din activități autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizație de șomaj dacă dovedesc că acele venituri nu depășesc valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării... ...

continuare →

Drepturile pentru şomaj au încadrări modificate

O nouă ordonanţă de urgenţă stabileşte stagiul de cotizare pentru categoriile de persoane asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj și pentru cele care se asigură facultativ în acest sistem și acordarea indemnizației de șomaj începând cu data de 1 ianuarie 2018... ...

continuare →