19 Martie, 2019

Procedura medierii a fost acceptată şi pentru soluţionarea diferendelor privind serviciile de plată

O recentă ordonanţă de urgenţă, iniţiată de ministerul finanţelor publice, instituie procedura medierii, ca o posibilitate de soluţionare pe cale extrajudiciară a diferendelor în sectorul serviciilor de plată. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată a fost publicată în Monitorul oficial nr. 433 din 29 iunie a.c. Reglementarea cadru privind procedura medierii se va aplica şi în cazul serviciilor de plată, în conformitate cu mecanismele implementate la nivel naţional pe alte sectoare ale serviciilor financiare. ● În acest scop, ordonanţa de urgenţă modifică articolul 179 din O.U.G. nr. 113/2009 privind serviciile de plată, în sensul că, pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor diferende dintre utilizatorii şi prestatorii serviciilor de plată şi fără a se aduce atingere dreptului utilizatorilor serviciilor de plată de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe ...

continuare →