18 Ianuarie, 2020

Până la sfârşitul lunii se mai primesc solicitări pentru sprijin financiar acordat IMM-urilor, la proiecte de investiţii!

Prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritara 1: “Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DMI 1.1 “Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, se acordă sprijin financiar de până la 1.065.000 lei pentru investitii. Obiectivul programului îl constituie consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv, precum şi crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor. Beneficiari eligibili: Pot beneficia de alocare financiară nerambursabilă persoanele juridice care sunt constituite ca întreprinderi mici sau mijlocii (aşa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare) care depun proiecte în cadrul acestei scheme de finanţare şi care îndeplinesc următoarele condiţii specifice: - sunt întreprinderi mici, cu un număr cuprins între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 ...

continuare →