23 Octombrie, 2019

În ce condiţii vi se poate solicita Codul numeric personal

O reglementare binevenită, de natură să pună capăt interpretărilor şi discuţiilor privind accesul la datele cu caracter personal, a fost dată printr-o recentă Decizie a președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind condiţiile prelucrării codului numeric personal şi a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală. Decizia nr. 132/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 929 din 28 decembrie 2011. Potrivit acestei reglementări, prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv dezvăluirea acestora către terţi, se face numai în condiţiile stabilite prin Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: - persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul; sau - prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală; sau - în alte cazuri, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi numai ...

continuare →