20 Octombrie, 2019

Administrarea societăţilor comerciale în sistemul dualist

Sistemul dualist presupune organizarea conducerii societăţii prin înfiinţarea a două organe de conducere, respectiv directoratul şi consiliul de supraveghere. Trebuie precizat că acest tip de administrare este opţional, orice societate putând opta între sistemul unitar de administrare şi sistemul dualist. Dacă societatea pe acţiuni optează pentru un sistem dualist de administrare, în toate facturile, prospectele şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la societate, trebuie să se menţioneze pe lângă denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare şi menţiunea „societate administrată în sistem dualist”. În sistemul dualist, prin actul constitutiv, se va menţiona că societatea pe acţiuni este administrată de un directorat şi un consiliu de supraveghere. A. Directoratul Directoratul este format dintr-un număr impar de membri, legea acceptând şi varianta unui singur membru, care se va numi director general unic. Societăţile pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei ...

continuare →

Măsuri pentru societăţile care încheie asigurări facultative pentru locuinţe

Pentru informarea clară şi exactă a proprietarilor de locuinţe în ceea ce priveşte tipul asigurării pe care aceştia îl încheie, precum şi riscurile acoperite prin poliţele de asigurare pentru locuinţe încheiate, s-au stabilit câteva prevederi pe care le enumerăm în cele ce urmează. Astfel, potrivit Deciziei nr. 416/2012 privind stabilirea unor măsuri în sarcina societăţilor de asigurări autorizate să încheie asigurări facultative pentru locuinţe, se interzice utilizarea de către societăţile de asigurare, în cadrul desfăşurării activităţii de încheiere a asigurărilor facultative pentru locuinţe a denumirii “PAD” sau sintagme derivate din aceasta, termenul “obligatorie” sau termeni similari, precum şi a sintagmei „asigurarea obligatorie a locuinţelor” sau sintagme similare. De asemenea, potrivit actului normativ, societăţile de asigurare au obligaţia de a informa în mod clar şi exact potenţialul asigurat, încă din fază precontractuală, inclusiv cu privire la prevederile din contractele de asigurare facultativă a locuinţelor care diferă de cele din contractele de ...

continuare →

Societăţile cu valori imobiliare pe piaţa de capital trebuie să adopte standardele internaţionale de raportare financiară

În Monitorul Oficial nr. 424 din 26.06.2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. Actul normativ se adresează entităţilor ce au admise la tranzacţionare valorile mobiliare pe o piaţă de capital reglementată. Aceste societăţi sunt cunoscute ca entităţi aflate sub supravegherea CNVM în temeiul Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. Toate aceste societăţi au obligaţia ca, la întocmirea situaţiilor financiare individuale anuale, să adopte standardele internaţionale de raportare financiară – IFRS. Prezentul ordin se aplică începând cu anul acesta şi este aplicabil pentru întocmirea situaţiilor fianaciare şi pentru 2012. Aplicarea IFRS este obligatorie indiferent de cifra de afaceri şi de activele deţinute de aceste entităţi. Dacă aceste entităţi întocmesc pentru prima dată situaţii financiare anuale, conform IFRS, pentru anul ...

continuare →