21 Octombrie, 2019

Studenţii pot organiza societăţi antreprenoriale

Ordinul reglementează modul de organizare şi funcţionare a societăţilor antreprenoriale studenţeşti, denumite în continuare SAS, constituite ca structuri fără personalitate juridică la nivelul instituţiilor de învăţământ superior acreditate... ...

continuare →

Dizolvarea, lichidarea şi radierea societăţilor

Dizolvarea unei societăţi pe acţiuni poate interveni atât voluntar, cât şi în urma unor evenimente independente de voinţa acţionarilor. Modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii este stabilit prin actul constitutiv, fie că societatea este... ...

continuare →

Norme de contabilitate privind societăţile

Au fost aprobate noile Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor ...

continuare →