16 Octombrie, 2019

Operaţiunile de leasing: contabilizare şi monografie contabilă, în contextul implementării IFRS

Operaţiunile de leasing sunt reglementate din punct de vedere contabil prin punctele 48 – 51 din Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare, (OMFP nr. 1286/2012). 1. Contabilizarea operaţiunilor de leasing  Contabilizarea operaţiunilor de leasing se efectuează în funcţie de natura bunurilor care fac obiectul contractului de leasing financiar, cu respectarea prevederilor IAS 17. (punctul 48 din OMFP nr. 1286/2012).În calitate de locatar al unui contract de leasing financiar, entitatea înregistrează bunurile preluate în regim de leasing, cu ajutorul conturilor de imobilizări necorporale, corporale sau alte active, analitice distincte, pe seama contului 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate”. Ratele de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă, se evidenţiază ca datorie în contul 406 “Datorii din operaţiuni de leasing financiar”. (punctul 49 din OMFP nr. ...

continuare →

UPDATE: Societăţile comerciale de consultanţă fiscală nu mai achită taxa pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare

Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei de ieri, 6 martie 2013, proiectul de ordonanţă de urgenţă realizat de Mnisterul Finanţelor Publice, pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene în cadrul căruia sunt propuse modificări în ceea ce priveşte, printre alte aspecte, şi organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală. Astfel, dintre modificările propuse asupra O.G. nr. 71/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 538/2001, cea mai importantă dintre acestea o constituie faptul că societăţile comerciale nu vor mai plăti o taxă în contul Camerei Consultanţilor Fiscali, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, prin abrogarea alineatului 3 al art. 9. De asemenea, sunt aduse modificări şi în ceea ce priveşte cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei, care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România şi au dobândit această calitate în statul membru de origine. Camera va recunoaşte titlurile de calificare ale acestora, ...

continuare →

MFP propune ca societăţile comerciale de consultanţă fiscală să nu mai achite taxa pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare

Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii un proiect amplu de ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene în cadrul căuia sunt propuse modificări în ceea ce priveşte: - eşalonarea la plată; - consultanţii fiscali; - impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale; - proceduri tranzitorii de stingere a obligaţiilor fiscale; - reducerea arieratelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale; - prorogarea unor termene. În ceea ce priveşte modificările propuse asupra reglementărilor legislative privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală (OG nr. 71/2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 538/2001), cea mai importantă dintre acestea o constituie faptul că societăţile comerciale nu vor mai plăti o taxă în contul Camerei Consultanţilor Fiscali, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, prin abrogarea alineatului 3 al art. 9 din OG nr. 71/2001. Conform legislaţiei în vigoare, în acest moment CCF îşi acoperă cheltuielile din venituri proprii ...

continuare →

O nouă modificare la reglementările contabile conforme cu IFRS!

Astăzi s-a publicat în Monitorul Oficial un ordin privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, iar în Planul de conturi prevăzut la punctul 143 au fost introduse zece conturi noi. Acestea sunt: - 206 “Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” (A); - 2806 “Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” (P); - 2907 “Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost” (P); - 216 “Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” (A); - 2816 “Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” (P); - 2916 “Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost” (P); - 2411 “Active biologice evaluate la valoarea justă” (A); - 2412 “Active biologice ...

continuare →