22 Septembrie, 2019

Dreptul unui acţionar minoritar de a acţiona societatea în justiţie

Acţionarii minoritari ai unei societăţi au acces la datele financiare ale acesteia, potrivit dispoziţiilor art. 136 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată. În aceste condiţii, chemarea societăţii în judecată presupune, între altele, evaluarea în bani, de către reclamant, a pretenţiilor sale. ...

continuare →

Care sunt obligațiile unei societăţi din punct de vedere a T.V.A. în cazul unei achiziţii intracomunitare?

În cadrul webinarului „Modificări legislative în domeniul Codului fiscal”, în care s-a vorbit despre TVA,  utilizatorii au avut ocazia să pună întrebări lectorului. Webinarul „Modificări legislative în domeniul Codului Fiscal” – TVA a fost susţinut de Daniela Tănase, Şef serviciu, Direcţia Legislaţie Impozite Indirecte TVA, Ministerul Finanţelor Publice. Întrebarea utilizatorului: O  societate  înregistrată ca plătitor de T.V.A. a achiziționat online, dintr-o țară U.E., o licență  în valoare  de 200 euro. Ea nu este înregistrată în Registrul operatorilor intracomunitari, dar factura primită nu are T.V.A. Care sunt obligațiile societății din punct de vedere a T.V.A.? Ea trebuie să devină plătitoare lunar de T.V.A. numai pentru că, întâmplător, a făcut o achiziție intracomunitară? Când poate să revină la plătitor trimestrial? Răspunsul specialistului: Se presupune că nu este vorba de un soft standard şi licenţa aferentă, pentru că atunci am fi în situația unei achiziţii intracomunitare de bunuri. Pentru că enunțul se referă ...

continuare →

Drepturile administratorului unei societăţi comerciale

Potrivit art. 70 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, modificată, administratorii pot face toate operaţiunile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a obiectului societăţii, afară de restricţiile stabilite în actul constitutiv. Din analiza textului de lege menţionat, rezultă că puterile administratorului sunt foarte largi, însă ele pot fi limitate prin dispoziţiile expres prevăzute de actele  constitutive ale  societăţii, de hotărârile adunărilor asociaţilor şi de prevederile restrictive ale legii. Legea nr. 31/1990 prevede în art.7 şi 8 că, prin actele constitutive ale societăţii, asociaţii desemnează persoanele care vor administra şi reprezintă societatea. În cazul societăţii în nume colectiv, societăţii în comandită simplă şi societăţii cu răspundere limitată, dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator, dacă nu este altfel stabilit prin actul constitutiv. Vom distinge, deci, în cele ce urmează, între puterea de administrare şi cea de reprezentare ca principale atribuţii ale administratorului. Puterea de reprezentare În vederea asigurării răspunderii ...

continuare →

Parlamentul României va găzdui Adunarea Parlamentară a NATO

Potrivit unui comunicat de presă prezent pe site-ul Camerei Deputaţilor, Parlamentul României va fi gazda Adunării Parlamentare a NATO în perioada 7 – 10 octombrie 2011.  Ce este Adunarea Parlamentară a NATO? Adunarea Parlamentară a NATO reprezintă un important forum pentru dialogul parlamentar internaţional cu privire la probleme de securitate, politice, sociale şi economice. Sesiunile anuale ale AP NATO sunt cele mai importante evenimente din activitatea organizaţiei şi sunt găzduite, prin rotaţie, de statele membre şi asociate. Peste 350 de parlamentari din cele 28 de state NATO, America de Nord şi Europa, precum şi delegaţi din ţările asociate, partenere regionale, asociate mediteraneene şi observatoare vor fi prezenţi la AP NATO de anul acesta pentru a discuta probleme de interes privind securitatea internaţională, a adopta rapoartele comisiilor de specialitate dezbătute cu ocazia sesiunii de primăvară care a avut loc, în acest an, la Varna, în Bulgaria, şi a formula recomandări. În ...

continuare →

Noile modificări ale Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă. În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către un întreprinzător persoană fizică, în condiţiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzătorul persoană fizică. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă.” Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă. Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi clauze cu ...

continuare →