25 Septembrie, 2017

Ce obligaţii are chiriaşul din locuinţa socială sau de necesitate?

Plata chiriei se suportă, corespunzător art. 44 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, care prevede: "Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei, calculată... ...

continuare →

Întreprinderea socială: o idee de dezvoltat

Propunându-şi consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea serviciilor sociale, activitatea concepută ca economie socială se realizează, în principal, prin următoarele activităţi ... ...

continuare →