21 Iulie, 2019

Întreprinderea socială: o idee de dezvoltat

Propunându-şi consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea serviciilor sociale, activitatea concepută ca economie socială se realizează, în principal, prin următoarele activităţi ... ...

continuare →