18 Octombrie, 2019

Procedura testamentului

În general, din partea persoanelor în vârstă sunt cele mai multe solicitări pentru întocmirea testamentelor. Motivaţia fiecărei persoane care solicită autentificarea unui testament este o chestiune personală şi nu este relevată notarului în cele mai multe cazuri. Totuşi, există câteva situaţii determinante pentru încheierea actului de ultimă voinţă: 1. situaţia în care o persoană este îngrijită la bătrâneţe de cineva care nu este rudă cu aceasta şi pe care doreşte să o gratifice; 2. o persoană este îngrijită de unul dintre moştenitorii săi legali şi prin testament i se lasă o cotă mai mare decât ar fi putut obţine pe calea moştenirii legale; 3. când nu există moştenitori legali; 4. de multe ori soţii îşi lasă testamente reciproce; 5. testatorul poate dori ca averea să fie repartizată în alte cote decât cele stabilite de lege; 6. unele persoane doresc să gratifice ONG-uri sau lăcaşe de cult; 7. testatorul doreşte să ...

continuare →