27 Ianuarie, 2020

Accesul la documente aflate în arhive (partea a III-a)

Citeşte aici partea a I-a şi partea a II-a Continuăm prezentarea unor situaţiii practice, astfel cum au fost aduse în faţa instanţelor, pentru aplicarea dispoziţiilor din Legea arhivelor naţionale nr. 16/1996.De reţinut că speţele de mai jos trebuie considerate la momentul judecării cauzei, respectiv în raport de dispoziţiile legale în vigoare la acel moment.Mai precizăm că, din deciziile pe care le prezentăm am selectat numai aspectele ce ţin de accesul la documente din arhive. De asemenea, am preferat să păstrăm grafia din decizii, astfel cum au fost preluate de LegeStart. Pârâta are calitate procesuală întrucât este încă deţinătoare de arhivăCurtea de Apel – Secția civilădrepturi băneștiSECȚIA A VII-A CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALEDECIZIE Nr. 5730RȘedința publică de la 19 octombrie 2009 Pe rol fiind, soluționarea recursului formulat de către recurenta S.C. S. N. III J., împotriva sentinței civile […], pronunțate de Tribunalul Călărași – Secția Civilă, în ...

continuare →

Categorii şi situaţii prevăzute la salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Am prezentat, anterior, pe LegeStart, chestiuni legate de sporuri, premii şi prime, astfel cum sunt tratate în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. De această dată, reluăm şi noi aici, unele aspecte din cele enunţate în titlu, disparat, aşa cum apar şi în lege, dar care sunt bine de reţinut.Reamintim, Legea nr. 153/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 492/2017, este în vigoare de la 1 iulie 2017 şi are dispoziţii speciale de aplicare tranzitorie pentru anumite situaţii. Drepturi salariale pentru deţinerea titlului ştiinţific de doctor- Prin dispoziţiile privind “Alte drepturi salariale”  se prevede că personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia ...

continuare →