27 Ianuarie, 2020

Situaţiile financiare şi exerciţiul financiar

Prezentăm această temă ca urmare a modificărilor aduse, recent, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 22 aprilie a.c., pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii şi a altor acte normative incidente. Ordonanţa de urgenţă produce efecte din 22 aprilie 2011. ● Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Prin modicarea adusă de OUG nr.37, exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic: a) pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare ...

continuare →