11 Decembrie, 2019

Închiderea anului fiscal 2013

World Trade Institute Bucharest organizează în data de 21-23 februarie 2014, la Hotelul Internaţional din Sinaia, evenimentul Închiderea anului fiscal – Noi reglementări de la 1 ianuarie 2014: Contabilitate & Impozit pe profit.Lectori: Georgeta Petre; Georgeta TomaCe veţi afla:Principalele cerinţe legale TEORETICE ŞI PRACTICE privind întocmirea situaţiilor financiare anuale;Închiderea exerciţiului financiar şi întocmirea declaraţiei fiscale pentru anul 2013;­ Pe lângă aceste subiecte de ultimă oră, dumneavoastră puteţi solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, şi alte subiecte specifice activităţii dumneavoastră şi care se pot încadra în tematica generală.Printre teme se numără:Prezentarea legislaţiei relevante aplicabile la întocmirea situaţiilor financiare anualeInventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anualeTratamente contabile şi operaţiuni specifice efectuate în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, estimări, corectări de erori, evenimente ulterioare datei bilanţuluiÎntocmirea situaţiilor financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE aprobate prin Ordinul ...

continuare →

Legislaţie: Instrucţiuni CNVM nr. 1/2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

Instrucţiunile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 16 ianuarie 2013 de modificare şi completare a Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul CNVM nr. 30/2007, publicate în Monitorul Oficial nr. 43 din 19 ianuarie 2013 (M.Of. 43/2013). Art. I. - Instrucțiunea nr. 2/2007 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: “(11) Entitățile autorizate de C.N.V.M. ce au optat pentru un exercițiu financiar ...

continuare →

Modificări ale unor acte normative din domeniul contabilităţii

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 624 din 30/08/2012 a fost publicată Ordonanţa nr. 23 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. Modificări la OUG 90/2008 Una dintre modificările cuprinse în actul normativ este aceea că firmele de audit stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în care efectuează în mod legal activitatea de audit, se pot înscrie în Registrul public, pentru a efectua activitatea de audit în România, fiindu-le recunoscută autorizarea obţinută în statul de origine. De asemenea, aceste firme de audit îşi pot efectua activitatea în România şi în mod temporar sau ocazional, iar în această situaţie, vor fi exceptate de la procedura de înscriere în ...

continuare →