27 Ianuarie, 2020

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2016, încadrarea în criteriul cifrei de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de... ...

continuare →

Cum funcţionează controlul comunitar al exporturilor

Normele au fost aprobate prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 1194/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 309/2016, prin care se abrogă, totodată, Ordinul nr. 1.626/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, publicat... ...

continuare →