10 Decembrie, 2019

Ce prevede legea referitor la concedierile colective?

Încheiem seria articolelor referitoare la contractul individual de muncă prin prezentarea datelor ce ţin de concedierea colectivă, aşa cum sunt prevăzute în Codul Muncii, publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Astfel, conform art. 68, alin. (1) din Codul Muncii, prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de: - cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi; - cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi; - cel puţin 30 de salariaţi, daca angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi. De asemenea, la stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv se iau în ...

continuare →