26 August, 2019

Tarifele pe cap de locuitor privind stabilirea sumelor pentru serviciile de ambulanţă, pentru 2013

Tarifele pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanță pentru anul 2013, stabilite de Ministerul Sănătăţii, au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 153 de astăzi, 22 martie 2013.Acestea sunt reglementate prin Ordinul MS nr. 359/2013, fiind incluse într-un tabel care cuprinde judeţele de pe teritoriul României şi valoarea-media pe 9 luni, per unităţi. UnităţiMedia/9luniUnităţiMedia/9luniUnităţiMedia/9luniBucureşti-Ilfov42.441Constanţa16.361Neamţ13.133Alba9.479Covasna5.160Olt11.962Arad9.201Dâmboviţa9.326Prahova16.016Argeş15.457Dolj14.470Sălaj6.406Bacău12.584Galaţi11.634Satu-Mare6.485Bihor16.434Giurgiu6.540Sibiu7.485Bistriţa-Năsăud5.580Gorj8.735Suceava12.475Botoşani8.372Harghita10.306Teleorman10.760Braşov13.002Hunedoara11.583Timiş18.094Brăila9.644Ialomiţa6.984Tulcea8.492Buzău8.813Iaşi19.499Vaslui10.440Caraş-Severin8.778Maramureş10.709Vâlcea9.593Călăraşi7.475Mehedinţi7.847Vrancea9.668Cluj16.315Mureş13.262TOTAL477.000Tarifele stabilite sunt calculate în baza bugetului Ministerului Sănătății aprobat pe anul 2013.În cadrul actului normativ se prevede şi faptul că, în cazul în care prin legea de rectificare sunt acordate fonduri suplimentare care sunt repartizate în acest scop, Ministerul  Sănătății va stabili redistribuirea lor, la propunerea Comisiei de medicină de urgență și dezastre a Ministerului Sănătății.Sursa: Monitorul Oficial ...

continuare →

Cu ce se ocupă Casa Naţională de Pensii Publice

O recentă propunere de hotărâre de Guvern, iniţiată de MMFPS, are drept obiect aprobarea noului Statut al Casei Naţionale de Pensii Publice, urmând să fie abrogată Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. De la data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a devenit Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP),  sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. CNPP are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice, învestite cu personalitate juridică. CNPP are în subordine Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a ...

continuare →

Procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice se actualizează

Ministerul finanțelor publice a inițiat proiectul unei hotărâri de Guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. In data de 10 iunie 2011, a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. În acest temei, noul act normativ  urmează să abroge Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi înlocuirea sa cu ...

continuare →

S-a deschis Târgul internaţional de servicii şi utilităţi publice din România

Ieri s-a deschis prima ediţie a Târgului internaţional de servicii şi utilităţi publice din România. Această manifestare expoziţională este dedicată dezvoltării locale şi regionale, amenajărilor, noilor tehnologii, precum şi traficului şi infrastructurii. Expoziţia se desfăşoară la Romexpo şi va dura până în data de 11 septembrie 2011. Expoziţia are rolul de a oferi investitorilor o imagine de ansamblu asupra posibilităţilor de dezvoltare şi a proiectelor de investiţii ce pot fi realizate atât în zonele rurale, cât şi urbane. În cadrul târgului expun atât primării din ţară, care prezintă proiecte obţinute cu finanţare europeană nerambursabilă, cât şi firme care oferă servicii şi utilităţi din spaţiul public, din domenii cum ar fi construcţia clădirilor, amenajări urbane şi spaţii verzi, protecţia mediului înconjurător, eficienţă energetică, semnalizare rutieră şi sisteme de parcare, iluminat public şi mobilier urban. Printre participanţi se află oficialii Direcţiei de Mediu a Municipiului Bucureşti, precum şi Regiei Autonome de Transport ...

continuare →

Guvernul a aprobat înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Prin Ordonanţa 26 din 31 august 2011, publicată în Monitorul Oficial 625 din 2 septembrie 2011, s-a aprobat înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. I.S.C.T.R este o instituţie publică cu personalitate juridică, care se află în subordinea Ministerului Transportului şi Infrastructurii. Care este rolul acestui organism ? I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să asigure inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal: a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere; b) siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului; c) starea tehnică a vehiculelor rutiere; d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate; e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. Care sunt ...

continuare →