10 Decembrie, 2019

Guvernul modifică pachetele de servicii medicale

Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei de astăzi, 25 martie 2015, pachetele de servicii medicale şi Contractul-cadru privind reglementarea condiţiilor acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015 ...

continuare →