15 Decembrie, 2019

Mini One Stop Shop: regimul special de TVA pentru serviciile electronice, de telecomunicații, radiodifuziune sau TV

De la 1 ianuarie 2005 au intrat în vigoare prevederile anunțate cu privire la regimul special de TVA pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de companii stabilite în spațiul Uniunii Europene ...

continuare →

TVA pentru servicii electronice prestate

Faţă de regimul general referitor la TVA pentru prestarea de servicii, Codul fiscal reglementează în mod separat o situaţie specială privind obligaţiile de TVA în cazul persoanelor impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile. Potrivit art. 125 Cod fiscal, sunt servicii furnizate pe cale electronică: furnizarea şi conceperea de site-uri informatice, mentenanţa la distanţă a programelor şi echipamentelor, furnizarea de programe informatice – software – şi actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte şi de informaţii şi punerea la dispoziţie de baze de date, furnizarea de muzică, de filme şi de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea şi difuzarea de emisiuni şi evenimente politice, culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, de divertisment şi furnizarea de servicii de învăţământ la distanţă. Atunci când furnizorul de servicii şi clientul său comunică prin curier electronic, aceasta nu înseamnă in sine că serviciul furnizat este un serviciu electronic; Pentru scopurile tratate la această temă, persoana ...

continuare →