20 Octombrie, 2019

Despre rezidenţa fiscală şi sediul permanent în Normele metodologice la Codul fiscal

Prin H.G. nr. 50/2012, din 25 ianuarie, publicate în Monitorul oficial nr.78 din 31 ianuarie a.c., au fost modificate şi completate Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. După o prezentare, anterioară, de ansamblu asupra conţinutului modificat al Normelor, semnalăm, în acest material, câteva din precizările şi comentariile punctuale privitor la termeni şi sintagme folosite în Codul fiscal. ■ Persoană fizică rezidentă În definirea termenilor comuni cu care operează Codul fiscal, au apărut modificări atât în Cod, cât şi în Norme privitor la sintagma persoană fizică rezidentă. Reamintim că definiţiile sunt de folos celor interesaţi să-şi stabilească poziţia de contribuabili, aşa cum au fost stabilite obligaţiile corespunzătoare prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice (publicat în Monitorul oficial nr. 73 din 30 ianuarie a.c.). ● Codul fiscal, în articolul 7, punctul 23 prevede că prin persoană fizică rezidentă se ...

continuare →