21 August, 2019

CJUE: Pierderea dreptului de ședere atunci când soțul/soția, cetățean UE, părăsește statul gazdă înaintea inițierii procedurii de divorț

În cazul în care, înainte de data inițierii unei proceduri de divorţ, cetățeanul Uniunii părăsește statul membru gazdă în care locuiește soțul său care nu este cetățean al Uniunii, dreptul de ședere al acestuia din urmă nu poate fi păstrat în respectivul stat ...

continuare →

Cine nu mai are nevoie, de astăzi, de viza de scurtă şedere pentru România?

Începând de astăzi, posesorii de vize uniforme, vize de lungă şedere sau permise de şedere emise de state membre ale Spaţiului Schengen nu vor mai fi supuşi obligativităţii vizei de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României.Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, aceste prevederi se aplică în cazul unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile.Măsura se aplică odată cu intrarea în vigoare, începând cu data de 1 februarie, a OUG nr. 109/2013 pentru completarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial nr.796/2013.Pentru ca titularii documentelor sus-menţionate să poată beneficia de această facilitate este necesar ca numărul de intrărilor şi durata şederii  autorizate să nu fi fost epuizate.Totodată, dreptul de şedere al cetățeanului străin pe teritoriul României nu poate depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele sau permisele ...

continuare →