18 Februarie, 2020

Sechestru sau poprire: modificări în Codul comercial

Prin Legea nr.135/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 484 din 7 iulie a.c., a fost modificat articolul 908 din Codul comercial din 1887, publicat în Monitorul oficial nr. 31 din 19 mai 1887. ● Potrivit acestei modificări la articolul menționat, sechestrul sau poprirea nu se va putea înfiinţa decât numai cu dare de cauţiune, afară de cazul când cererea de sechestru sau de poprire se va face în virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtător, protestat de neplată. Instanţa care judecă procesul se va pronunţa asupra sechestrului în camera de consiliu, fără prealabila chemare a părţilor. Sechestrul asigurător nu poate fi ridicat decât dacă debitorul va consemna suma, capitalul, dobânzile şi cheltuielile, pentru care s-a înfiinţat acel sechestru. ● Pentru o imagine mai completă asupra subiectului, ne vom referi la prevederile articolului anterior, 907 din Codul comercial, potrivit căruia partea interesată într-o o cauză ...

continuare →