15 Septembrie, 2019

Scutirile de TVA pentru traficul internaţional de bunuri

Prin Ordinul MFP nr. 1708/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 852/2012, au fost aduse modificări şi completări la o serie de ordine ale ministrului finanţelor publice. În cele ce urmează, ne referim la modificările aduse la Normele de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.046/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile OMF nr. 1708/2012 au intrat în vigoare la 1 ianuarie. * O primă modificare se referă la bunuri care se supun condiţiilor impuse de legislaţia vamală, atâta timp cât sunt plasate în unul dintre regimurile menţionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi sunt livrate sub regimul respectiv. Potrivit art. 144 alin. (1) litera a), este scutită de taxă livrarea ...

continuare →

Regimul scutirilor de TVA

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2230/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 498 din 13 iulie a.c., au fost aprobate modificări şi completări la Instrucţiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ● Pentru scutirea de TVA la livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de către furnizor sau de altă persoană în contul său, au fost modificate prevederile referitoare la unele din documentele necesare, respectiv: - certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau - exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie de export pe ...

continuare →