20 Ianuarie, 2020

Scutiri de TVA cu regim special

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2389/2011, publicat în Monitorul oficial nr.597 din 24 august a.c. a fost aprobată Norma privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România. Semnalăm acest act normativ în atenţia furnizorilor de bunuri şi a prestatorilor de servicii, scutite de TVA: - în favoarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România, în condiţii de reciprocitate; -  în favoarea organismelor internaţionale recunoscute ca atare de autorităţile publice din România, precum şi a membrilor acestora; -  în favoarea cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular într-un alt stat membru şi a ...

continuare →