21 Octombrie, 2019

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 140/2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 140/2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k),l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 90 din 12.02.2013 (M.Of. 90/2013). În baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j) , j1 ) , k) , l) şi m) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 pct. 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat ...

continuare →

Modificarea plafonului pentru scutirea de TVA încă nu este operaţională!

Până la publicarea în Monitorul Oficial al României a unui act normativ prin care să fie modificat plafonul cifrei de afaceri până la care se aplică regimul special de scutire de la plata TVA pentru întreprinderile mici, se vor aplica în continuare prevederile naţionale în vigoare în prezent, potrivit cărora plafonul în discuţie este de 35.000 euro la cursul de schimb de la data aderării, respectiv de 119.000 RON. Precizarea vine din partea Ministerului Finanţelor Publice , pentru a nu lăsa loc de interpretări în legătură cu recenta decizie a Consiliului Uniunii Europene. Potrivit prevederilor actuale în domeniul TVA, persoanele impozabile cu sediul activităţii economice în România care realizează o cifră de afaceri inferioară plafonului de 35.000 Euro calculat la cursul de schimb de la data aderării pot aplica regimul special de scutire pentru întreprinderi mici reglementat la art. 152 din Codul fiscal. Ca urmare a solicitării României, adresate Comisiei ...

continuare →