22 Noiembrie, 2019

T.V.A. – livrare intracomunitară sau locală?

O societate înregistrată în scopuri de T.V.A. în România, conform art. 153 Cod fiscal, achiziționează din Olanda bunuri. Furnizorul din Olanda emite factura cu T.V.A. în luna mai, condițiile de livrare fiind Ex works. Am încadrat această operațiune ca fiind locală (Olanda), conform art. 132 alin. 1 lit. c) Cod fiscal „ locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziția cumpărătorului, în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate”. În luna iunie bunurile au fost transportate de către societatea românească pe teritoriul României și am considerat că s-a realizat o achiziție intracomunitară (în baza facturii emise în luna mai), ce a fost declarată în Declarația recapitulativă, completându-se doar codul de tara (NL), denumirea furnizorului și baza impozabilă (care include taxa din Olanda, deoarece clientul nu a solicitat nici emiterea unei noi facturi fără taxă și nici rambursarea taxei conform directivei). Am procedat corect în acest caz, ...

continuare →