10 Decembrie, 2019

MEMENTO: Azi este ultima zi de depunere a formularului 096!

Astăzi, 11 februarie 2013, este termenul limită pentru depunerea formularului 096 de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente, în raza cărora sunt arondaţi contribuabilii, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 1561 din Codul Fiscal. Ţinând cont de faptul că în această lună, data de 10 a fost într-o zi nelucrătoare (duminică), termenul limită de depunere a obligaţiei fiscale este extins până astăzi. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu‐se cu majuscule, citeț şi corect, toate datele prevăzute: ‐ un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare ...

continuare →

Despre reînregistrarea în scopuri de TVA şi depunerea formularului 099

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a aprobat o Procedură de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 06.10.2012. Ordinul ANAF mai aprobă şi modelul formularului 099. Potrivit art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, autorităţile pot anula înregistrarea în scopuri de TVA, când: a) administratorii unei societăţi comerciale au înscrise în cazierul fiscal fapte prin care s-a stabilit răspunderea acestora în solidar cu societatea în insolvenţă; b) contribuabilul nu a depus deconturile de TVA pentru o perioadă de 6 luni consecutive; c) contribuabilul nu efectuează operaţii economice în sfera TVA (vânzări/cumpărări) într-o perioadă de 6 luni consecutive, situaţie constatată de ANAF prin lipsa înregistrărilor în deconturile de TVA depuse. Dacă aceşti contribuabili doresc să fie înregistraţi în scopuri de TVA, au dreptul să ...

continuare →