Atenţie, ANAF modifică! Când se va anula înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabililor?

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat un proiect de ordin prin care se doreşte ca persoanele impozabile (cu perioada fiscală luna) care nu depun niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive şi persoanele impozabile (cu perioada fiscală trimestrul) care nu depun niciun decont de taxă pentru 2 trimestre calendaristice consecutive să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, din oficiu, de organul fiscal competent.Potrivit Referatului de aprobare a proiectului de act normativ, prin modificările aduse art.153 alin.(9) lit.d) şi e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul anului 2012, au fost schimbate condiţiile pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile.Astfel, începând cu decontul de TVA aferent lunii iulie 2012, respectiv trimestrului al III-lea al anului 2012, persoanele impozabile (cu perioada fiscală luna) care nu depun niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive şi persoanele ...

continuare →

ATENŢIE: Se apropie termenul limită pentru depunerea formularului 096! Cum completăm declaraţia?

Mâine, 10 aprilie 2013, este ultima zi de depunere a unor obligaţii fiscale printre care se numără şi Formularul 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal.* Cine depune formularul 096?Formularul (096) se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire de 65.000euro (220.000lei), prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal.Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA se ...

continuare →

Legislaţie: OPANAF nr. 1992/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui ANAF nr. 3596/2011

Ordinul ANAF nr. 1992 din 27 decembrie 2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 (M.Of. 17/2013).  În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 53 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate ...

continuare →

Evidenţa operaţiunilor în scopuri de TVA

După un material anterior – referitor la TVA pentru lucrări efectuate asupra bunurilor mobile corporale – în care am atins, în subsidiar, aceast subiect, revenim cu acele precizări din Normele de aplicare a Codului fiscal care vor suferi modficări de la 1 ianuarie ca urmare a aplicării dispoziţiilor din H.G. nr. 1071/2012 publicată în Monitorul oficial nr. 753/8.11. 2012. Articolul 156 Cod fiscal, în materie dispune că persoanele impozabile stabilite în România trebuie să ţină evidenţe corecte şi complete ale tuturor operaţiunilor efectuate în desfăşurarea activităţii lor economice. Persoanele obligate la plata taxei pentru orice operaţiune sau care se identifică drept persoane înregistrate în scopuri de TVA, în scopul desfăşurării oricărei operaţiuni, trebuie să ţină evidenţe pentru orice operaţiune în scop de TVA. De asemenea, persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile trebuie să ţină evidenţe corecte şi complete ale tuturor achiziţiilor intracomunitare. Evidenţele trebuie întocmite şi păstrate astfel încât să ...

continuare →

Locul prestării de servicii cuprinse în sfera de aplicare a TVA

Ne referim la acest subiect – cuprins în Titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, date fiind modificările care urmează a fi introduse, prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 (publicată în Monitorul oficial nr. 621/2012), începând cu 1 ianuarie 2013. În vederea aplicării regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor: - o persoană impozabilă care desfăşoară şi activităţi sau operaţiuni care nu sunt considerate impozabile este considerată persoană impozabilă pentru toate serviciile care i-au fost prestate; - o persoană juridică neimpozabilă care este înregistrată în scopuri de TVA este considerată persoană impozabilă. Locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acţionează ca atare este locul unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităţii sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana îşi are sediul activităţii sale economice, locul de prestare a ...

continuare →