15 Septembrie, 2019

Se majorează tarifele de eliberare a înscrisurilor din Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial

În urmă cu puţin timp a fost publicat un act normativ emis de Ministerul Justiţiei prin care se reglementează majorarea tarifelor de eliberare a înscrisurilor din Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.Prin Ordinul nr. 765/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 190 din 4 aprilie 2013, se stabilesc noile tarife pentru eliberarea înscrisurilor, respectiv:- copiile certificate sau necertificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional;- copiile certificate sau necertificate de pe înscrisurile doveditoare ale înregistrărilor;- copiile certificate sau necertificate de pe extrasele rapoartelor de activitate şi ale bilanţurilor anuale transmise de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică;- dovada privind disponibilitatea denumirii unei asociaţii, fundaţii sau federaţii.* Care sunt noile tarife?Tarifele de eliberare sunt majorate considerabil, ultima modificare în acest sens având loc în anul 2000, iar noile ...

continuare →

Ministerul Justiţiei majorează tarifele de eliberare a înscrisurilor din Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial

Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial în cadrul căruia se prevede creşterea tarifelor de eliberare a dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea denumirii, precum şi pentru prelungirea rezervării acesteia. Astfel, în cadrul proiectului de act normativ se propune stabilirea unor noi tarife pentru eliberarea înscrisurilor din Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, respectiv: - copiile certificate sau necertificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional; - copiile certificate sau necertificate de pe înscrisurile doveditoare ale înregistrărilor; - copiile certificate sau necertificate de pe extrasele rapoartelor de activitate şi ale bilanţurilor anuale transmise de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică; - dovada privind disponibilitatea denumirii unei asociaţii, fundaţii sau federaţii. Tarifele de eliberare sunt majorate considerabil, ultima modificare în acest sens având loc în ...

continuare →

Infracţiuni privind mediul de afaceri. Răspunderea penală a administratorului unui grup de interes economic

Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, reglementează în cuprinsul Titlului V grupurile de interes economic. Potrivit prevederilor art.118 din Legea nr.161/2003 grupul de interes economic reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită în scopul dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum şi a îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective. Grupul de interes economic astfel constituit este o persoană juridică cu scop patrimonial care nu poate avea mai mult de 20 de membri. Cu ocazia desfăşurării activităţii economice pentru care a fost constituit, grupului de interes economic îi este interzisă săvârşirea următoarelor: - exercitarea, în mod direct sau indirect, a unei activităţi de administrare ori de supreveghere a activităţii membrilor săi, sau a unei alte persoane fizice, cu precădere din domeniile finanţelor, investiţiilor şi personalului; - deţinerea de acţiuni, ...

continuare →